Zyra e shitjeve
+355 67 60 500 15
info@delfinresort.com
shitjet@delfinresort.com

Rezervime
rezervime@delfinresort.com
reservations@delfinresort.com
+355 68 40 404 64

Zyra e marketingut
marketing@junikshpk.com
marketing@delfinresort.com

Delfin Resort
Rruga Shengjin – Kune KM 1
Shengjin, Lezhe, 4503, Albania

Junik SHPK
Rruga “Vëllezërit Haradinaj,
Lezhe, 4501, Albania